Hour 2 – SportsRadio WIP’s Rob Ellis previews the Philadelphia Eagles 2019 season. Plus, “Today, Was The Day When…”